SLOBODA GOVORA - SLOBODA DRUŠTVA
MIODRAG ŽIVANOVIĆ   -   profesor Filozofskog fakulteta u Banjaluci
Predsjedavajući žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH

1. Koja je uloga slobode govora u drustvu i ima li sloboda govora smisla u drustvu koje nije naviknuto na slobodu i slobodnu expresiju?

2. Sloboda govora je omogucila i "slobodan" govor mrznje.

U takvim okolnostima, da li ona tu jos uvijek igra konstruktivnu ulogu ili je pokazatelj odredjenog simptoma komunikacijske nezrelosti drustva?

LISTA PITANJA
Zbog lakse navigacije, pitanja su grupisana.
Klilkom na kucicu liste, otvarate ili zatvarate pregled pitanja unutar te grupacije.
Klikom na pitanja prelazite na novi video

Biografija

Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banjaluci
Predsjedavajuci Žalbene Komisije Vijeća Za štampu u BiH

Doktorirao filozofske nauke u Sarajevu, 1987.
Naučni saradnik i rukovodilac sektora za istraživački rad i direktor Centra za političke studije u Banjaluci (1975. – 1985.)
Direktor i glavni urednik izdavačke kuće Glas, Banjaluka (1985. – 1991.)
Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (1994. – )
Direktor i glavni urednik izdavačke kuće Media centar Prelom, Banjaluka (1996.)
Glavni urednik magazina Novi Prelom (1992. – 1997.)

Učesnik je više od 200 međunarodnih i domaćih skupova o različitim problemima filozofije i društvene teorije

Ostvario je preko 200 naučnih radova u domaćoj i stranoj periodici, te u zbornicima sa domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Jedan broj radova prevođen je na engleski, njemački, francuski, slovenački i makedonski jezik.

Osnivač i urednik filozofskih edicija Polemos, Mala knjiga, Egzotikos i Danteon.
Predsjednik Savjeta i direktor časopisa za književnost i kulturu Putevi, Banjaluka (1981. – 1991.)
Osnivač i urednik časopisa za filozofiju Helios, Banjaluka (1998.)
Jedan od koordinatora Tempus programa za postdiplomske studije iz oblasti evropskih studija i tranzicije i rekonstrukcije (univerziteti u Bolonji, Saseksu i BiH)
Član International league of humanists i njenog stalnog Međunarodnog komiteta
Predsjednik Stalnog Međunarodnog komiteta za humanizam i poredak
Potpredsjednik Udruženja za filozofiju i sociologiju BiH
Član Odbora za filozofiju ANUBiH
Član više savjeta i redakcija različitih časopisa za filozofiju, sociologiju i društvena pitanja

Mentor za izradu i odbranu više diplomskih radova, magistarskih i doktorskih teza na Univerzitetu u Banjaluci i drugim visokoškolskim institucijama
Pokretač, urednik i voditelj brojnih radio i TV emisija edukativnog sadržaja (Noćni razgovornik, Nauka i savremeni svijet, Treći petak i dr)

Donatori i Partneri

Online Škola Medijske Etike je projekat podržan donatorskim sredstvima organizacija

don-4.gif

Impressum

Osnivač, autor i urednik programa:
Aleksandar Jagi Bibanović

Direktorica Projekta:
Ljiljana Zurovac

Nosilac Projekta:
Vijeće za štampu i online medije u BiH

Izrada i produkcija:
Artflame Cyber Media

 

Kontakt

Online Škola Medijske Etike:

e-mail:   [email protected]

phone:  +381 60 666 13 75 (Viber)

-----------------------------------------------
Vijeće za štampu u BiH:

www.vzs.ba

e-mail:   [email protected]

phone:  +387 33 272 270

fax:      +387 33 272 271

Trampina 8, 71000 Sarajevo

 

 

Mapa Sajta i Tema

Grafička prezentacija povezanosti sugovornika, medija i tema na sajtu