O Vijeću za štampu u BiH

 

 

Vijeće za štampu / Vijeće za tisak / Savjet za štampu u Bosni i Hercegovini

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je jedinstveno samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u BiH. Osnovano je 2000. godine na nivou FBiH, na inicijativu udruženja novinara u BiH i uz podršku međunarodne zajednice, a reosnovano na nivou cijele države 2006. godine od 10 najvećih novinskih izdavača iz cijele Bosna i Hercegovine. 2010. godine, Vijeće proširuje mandat i na online medije, web portale. Punopravni je član Alijanse neovisnih vijeća za štampu Europe – AIPCE, www.aipce.net, također je član Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.

Njegova je zadaća da štiti javnost od neprofesionalnog i manipulativnog novinarskog izvještavanja, ali isto tako da štiti medije od političkih, ekonomskih i svih drugih pritisaka koji ugrožavaju slobodu informisanja i slobodu medija.
Vijeće posreduje kao medijator između nezadovoljnih čitalaca štampanih i online medija, nadgleda primjenu Kodeksa za štampu i online medije BiH i unapređuje profesionalne standarde u štampi i online medijima u BiH.

Moto Vijeća je „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“.

Tokom godina, Vijeće je razvilo vlastite edukacijske programe o medijskog samoregulaciji i etičkim standardima izvještavanja, te o EU normama profesionalnog izvještavanja, medijskoj pismenosti i medijskoj legislativi za novinare, studente novinarstva, predstavnike pravosuđa, studente prava, kao i za građane o njihovom demokratskom ljudskom pravu na istinito medijsko izvještavanje i pravovremenu informaciju. Vijeće također producira i audio emisiju o medijskoj etici, samoregulaciji medija kao osnovu slobodnog medijskog izvještavanja, i o slobodi medija i slobodi govora - „Vaš Glas u medijima – ZOOM“.


Jedinstven edukacijski program Vijeća za štampu u BiH je - Škola Medijske Etike, godišnji sedmodnevni intenzivni program praktične edukacije o medijskoj etici i samoregulaciji medija, za studente novinarstva sa šest univerziteta iz BiH. U 2015. godini Vijeće obilježava desetu godišnjicu ove Škole, koju je do sada pohađalo više od 500 studenata. Online Škola Medijske Etike logičan je slijed razvoja edukacijskih programa, baziranih na desetogodišnjem iskustvu realizacije Škole Medijske Etike.


Vijeće za štampu u BiH je prvo samoregulacijsko tijelo osnovano u Regionu. Kao najstarije i najiskusnije Vijeće, role model je kolegama iz drugih zemalja procesu osnovanja samoregulacijskih tijela. Vijeće je aktivno učestvovalo u osnivanju i razvijanju samoregulacijskih tijela u Srbiji, Makedoniji, Moldaviji, Mađarskoj, Mongoliji i Miyanmaru.
Kao neovisno tijelo, u okviru Vijeća djeluje Žalbena komisija, koja razmatra žalbe građana i institucija na medijsko izvještavanje. Komisija je sastavljena od 9 članova, 3 novinara/urednika, 3 predstavnika akademske zajednice i 3 pravnika. Osnov za razmatranje žalbi građana je Kodeks za štampu i online medije BiH, Član 10 Europske povelje o ljudskim pravima i Preporuke Vijeća Europe o slobodi medijskog izvještavanja, slobodi političke debate i slobodi govora.

Kontakt:

Web: www.vzs.ba
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: + 387 (0) 33 272 270
Fax: + 387 (0) 33 272 271
FB: https://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/VZSuBiH

Impressum

Osnivač, autor i urednik programa:
Aleksandar Jagi Bibanović

Direktorica Projekta:
Ljiljana Zurovac

Nosilac Projekta:
Vijeće za štampu i online medije u BiH

Izrada i produkcija:
Artflame Cyber Media

 

Kontakt

Online Škola Medijske Etike:

e-mail:   [email protected]

phone:  +381 60 666 13 75 (Viber)

-----------------------------------------------
Vijeće za štampu u BiH:

www.vzs.ba

e-mail:   [email protected]

phone:  +387 33 272 270

fax:      +387 33 272 271

Trampina 8, 71000 Sarajevo

 

 

Mapa Sajta i Tema

Grafička prezentacija povezanosti sugovornika, medija i tema na sajtu