funded-eu-and-coe-implemented-coe-quadri-bosnian.jpg

Sloboda Izražavanja i Sloboda Medija - JUFREX 2

Vijeće za Štampu i Online Medije u BiH u Saradnji sa Evropskom Unijom i Vijećem Evrope, započinje drugi ciklus JUFREX projekta u BiH – JUFREX 2.

Novi program ima za cilj promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sastandardima Vijeća Evrope, i prati rezultate postignute u JUFREX-u u njegove tri
komponente:
  • Podrška pravnim stručnjacima
  • Podrška samo-regulatornim i regulatornim tijelima za medije
  • Podrška medijskim akterima
Vijeće za štampu i online medije u BiH će, u okviru ovoga projekta, realizirati Online kampanju i pet radionica za medijske profesionalce, sudije, tužitelje i advokate, s temama:
  • Medijacija Samoregulatornih i Regulatornih tijela kao pred-sudski postupak
  • Sloboda izražavanja i restrikcije: Govor mržnje nije Sloboda govora
  • Slobodno i Odgovorno Novinarstvo vs. Zakona o Slobodnom pristupu Informacijama i/ili Zakona o Zaštiti od Klevete u BiH
  • Evropski Sud Za Ljudska Prava i Zaštita Slobode Medija i Slobodnog Novinarskog Izvještavanja
  • Govor Mržnje Nije Put ka Slobodi i Demokratskom Društvu
Radionice će biti održane u novembru 2020., februaru, junu i septembru 2021.
jufrex-2-reklama.jpg
jufrex-2-zakon-clan-4.jpg
jufrex-2---kleveta-nije-dozvoljena.jpg
jufrex-2-slobode-v1.jpg
vzs-bih-600px.jpg

Impressum

Osnivač, autor i urednik programa:
Aleksandar Jagi Bibanović

Direktorica Projekta:
Ljiljana Zurovac

Nosilac Projekta:
Vijeće za štampu i online medije u BiH

Izrada i produkcija:
Artflame Cyber Media

 

Kontakt

Online Škola Medijske Etike:

e-mail:   [email protected]

phone:  +381 60 666 13 75 (Viber)

-----------------------------------------------
Vijeće za štampu u BiH:

www.vzs.ba

e-mail:   [email protected]

phone:  +387 33 272 270

fax:      +387 33 272 271

Trampina 8, 71000 Sarajevo

 

 

Mapa Sajta i Tema

Grafička prezentacija povezanosti sugovornika, medija i tema na sajtu