9. ŠKOLA MEDIJSKE ETIKE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH

SAMOREGULACIJA MEDIJA II

SAMOREGULACIJA MEDIJA II - Prvi dio

SAMOREGULACIJA MEDIJA II

  • Građani i novinari zajedno u borbi za istinu
  • Žalbe građana na neistinito i neprofesionalno izvještavanje medija
  • Praktična primjena Kodeksa za štampu i online medije BiH
  • Uloga i rad Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH
  • Priprema za praktične vježbe

Predavačica:
gđa MAIDA BAHTO-KESTENDŽIĆ, dipl. pravnica,
Projekt asistentica za žalbe građana u Vijeću za štampu u BiH

SAMOREGULACIJA MEDIJA II - Drugi dio
SAMOREGULACIJA MEDIJA II - Treći dio

Biografija

Maida Bahto Kestendžić  - dipl. pravnica, projekt asistentica za žalbe građana u Vijeću za štampu u BiH

Diplomirala krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 
Radi kao projekt asistentica za žalbe građana u Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini.

Radila je i u Ministarstvu Odbrane Bosne i Hercegovine, Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
te za USAID u Bosni i Hercegovini.

Donatori i Partneri

Online Škola Medijske Etike je projekat podržan donatorskim sredstvima organizacija

don-4.gif

Impressum

Osnivač, autor i urednik programa:
Aleksandar Jagi Bibanović

Direktorica Projekta:
Ljiljana Zurovac

Nosilac Projekta:
Vijeće za štampu i online medije u BiH

Izrada i produkcija:
Artflame Cyber Media

 

Kontakt

Online Škola Medijske Etike:

e-mail:   [email protected]

phone:  +381 60 666 13 75 (Viber)

-----------------------------------------------
Vijeće za štampu u BiH:

www.vzs.ba

e-mail:   [email protected]

phone:  +387 33 272 270

fax:      +387 33 272 271

Trampina 8, 71000 Sarajevo

 

 

Mapa Sajta i Tema

Grafička prezentacija povezanosti sugovornika, medija i tema na sajtu